Tarieven

  • Kennismaking / intakegesprek
kosteloos
  • Afname Pedagogisch Didactisch Onderzoek, inclusief schriftelijke rapportage
uurtarief    €    65,-
  • Opstellen handelingsplan inclusief adviesgesprek(ken) ouders
uurtarief    €    65,-
  • Individuele Handschrifthulp (= 30 minuten les en 15 minuten voor-  en nawerk)
                    €    30,-
  • Opstellen evaluatie, inclusief adviesgesprek(ken) ouders en school
uurtarief    €    65,-

Voor basisscholen, die  gebruik willen maken van de diensten van Beterhandschrift gelden andere tarieven. Voor informatie over de schooltarieven gelieve contact op te nemen. Bovenstaande tarieven gelden alleen voor particulieren.

Bovenstaande tarieven zijn conform de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en zijn vrijgesteld van BTW.

Voor handschrifthulp is geen algemene vergoeding te krijgen. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Dat zijn meestal de ouders/verzorgers van het kind. In een enkel geval vergoedt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten. Informeer daarnaar bij uw zorgverzekeraar.

AFMELDEN
Indien een leerling niet naar de les voor handschrifthulp  kan komen, dit graag 3 uur voor aanvang van de les melden, anders wordt het lesuur in rekening gebracht.