Handschrift verbeteren groep 8 / brugklas

Hoe kun je ervoor zorgen dat het handschrift van leerlingen in groep 8 / brugklas verbetert?

In het voortgezet onderwijs wordt veel van leerlingen verwacht. Ze moeten aantekeningen, samenvattingen en proefwerken maken. Daarom is het belangrijk om je als ouder van een leerling / leerkracht met leerlingen in groep 8 af te vragen: “Is het schrijven van mijn kind / de leerlingen vlot genoeg om zich te kunnen concentreren op wat er wordt verteld en daarbij leesbare aantekeningen te maken? Is het handschrift ook goed leesbaar voor de leraar en voor anderen? Lessen handschriftverbetering met tips, oefeningen en als afsluiting  ook creatieve activiteiten kunnen ervoor zorgen dat het handschrift verbetert.