Handschrift verbeteren?

Het is altijd weer een uitdaging iets te gaan doen aan het verbeteren van je handschrift! Wil je graag (online) begeleiding dan kun je een mail sturen: jeanette@beterhandschrift.nl 

Schrijven leer je op de basisschool. Het is een grote stap in de ontwikkeling van een kind.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je vlot en leesbaar kunt schrijven. Schrijven met pen en papier zorgt ervoor dat je de theorie beter onthoudt.
Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs wordt veel geschreven -en als het goed is- al gauw in een rap tempo. Het is fijn wanneer je vlot kunt schrijven en zowel leerling als leerkracht het handschrift goed kunnen lezen. Steeds meer mensen realiseren zich het belang hiervan.

Leesbaar handschrift is niet voor iedereen gemakkelijk. Zijn er problemen dan kan worden gekozen voor professionele begeleiding van een handschriftcoach: 

  • Vrijblijvend intakegesprek
  • Onderzoek: wat gaat goed, wat kan verbeteren?
  • Er wordt een programma opgesteld (in overleg met ouders en ev. leerkracht, intern begeleider). Het programma bestaat uit samen kritisch kijken naar wat is geschreven en bespreken wat al goed gaat en wat beter kan.  Dan wordt geoefend, eerst in de les en daarna thuis. Verder wordt er ook altijd een creatieve activiteit en/of een (motorisch) spelletje gespeeld als afsluiting. 
  • Evaluatie

Verder behoort o.a. een presentatie aan ouders of leerkrachten over handschriftontwikkeling tot de mogelijkheden.

Lid van de Vereniging voor handschriftontwikkeling (VLSM) www.schrijvenvlsm.nl

Bekijk hier een video van één van de oefeningen voor een beter handschrift.